Långsegling Rutter

Här under kan du se vilka lite längre turer som vi gjort under somrarna: